Interna revisioner -Internrevisionspool Kvalitet OnLine

INTERNA REVISIONER - Internrevisionspool –
Livsmedel

Byten av interna revisioner företagen emellan!


Välj medlemskap:
Interna revisioner - Internrevisionspool

PDCA - blå

Detaljer:

 • Standarder: BRC och  ISO 22000/FSSC 22000
  Önskemål finns om ISO 14001!
 • En förtrolig nätverksgrupp 
 • 1 möte/utbildning  per år ingår
 • Tillgång digitalt nätverk– med material/mallar mm.
 

KOMPETENSNÄTVERK INTERNREVISORER– FÖR KONTINUERLIG FORTBILDNING!

Om
Det ingår en digital mötesplats i Workplace där ni kan - lägga ut diskussionsfrågor - ladda upp dokument etc.
En heldagsträff per år med innehåll efter önskemål t.ex:

 • Tolkning av olika bitar av standarder
 • Revisionsteknik & Revisionsplaner
 • Vad fokusera på
 • Processrevision

I den digital grupp en i portalen i Workplace finns;

 • Nyheter
 • Diskussionsforum
 • Dokumentbibliotek - checklistor, lagstiftning, branschriktlinjer, avtal tystnadsplikt mm
 • Mötesmaterial: agenda, minnesanteckningar,  dokument
 • Kalender internrevisioner mm
 • Förfrågan hjälp med revisioner Nätverksledare: Värdföretaget/eller
 • annan kursdeltagare – expert vid behov

Medlemskap ger dig förmåner
• tillgång till digitala nätverksgruppen Interna revisioner/Internrevisionspool i portalen Workplace
• erbjudande/information om öppna kurser, verktyg som underlättar ert kvalitets- och miljöarbete etc.
• reducerad avgift på kurser/utbildningar
• förtur och reducerad avgift på Kvalitet OnLine Storträff
• rabatter och medlemserbjudande från våra samarbetspartners

Läs mera här: Om våra olika nätverk/medlemskap


INTRESSEANMÄLAN