Nätverksträff Malmö – värdföretag Nordic Sugar

TEMA KOMMANDE NÄTVERKSTRÄFFAR:
Food Safety Culture – hur kan vi göra detta arbete ”mätbart” för att bedöma utveckling och förbättringar? 

Workshop ingår!

Deltagande expert: INTERTEK

Nätverksträff Malmö - värdföretag Nordic Sugar 1

mar 19 @ 08:15
08:15

Malmö

Anmäl dig här!