Nätverksträff Kalmar – värdföretag Ello i Lammhult

Nätverk: KALMAR
Värdföretag: Ello i Lammhult
Adress: Adress: Värnamovägen 43, 363 44 LAMMHULT – tel. 0472 – 48756

TEMA:
Food Safety Culture
– hur kan vi göra detta arbete ”mätbart” för att bedöma utveckling och förbättringar?

Ingår workshop – vad ska en policy innehålla och vad ska vi mäta

MEDVERKANDE EXPERT: INTERTEK

DAGENS PROGRAM
08.45                 Ankomst/kaffe serveras
09.00                 Presentation av samarbetspart, deltagare och värdföretaget
                           Samarbetspart Lagafors gör en kort presentation
                           Presentation av deltagare – vem söker du kontakt med?
10.00                 Rundvandring – frågestund efter rundvandring                         
11.00                 Information om vad händer i Kvalitet OnLine – visning ny medlemsportal
12.00                 Lunch  
13.00               TEMA: Food Safety Culture och workshop – vad ska vi ”mäta”
Ca 15.00            Avslutar dagen

Joakim Hjalte, Ello i Lammhult och Kvalitet OnLine hälsar er hjärtligt välkomna!

Nätverksträff Kalmar - värdföretag Ello i Lammhult 1

mar 12 @ 09:00
09:00

Kalmar

Anmäl dig här!