Nätverksträff Göteborg – värdföretag Triumf Glass

TEMA KOMMANDE NÄTVERKSTRÄFFAR:
Food Safety Culture – hur kan vi göra detta arbete ”mätbart” för att bedöma utveckling och förbättringar? 

Workshop ingår!

Deltagande expert: INTERTEK

Nätverksträff Göteborg - värdföretag Triumf Glass 1

mar 20 @ 09:00
09:00

Göteborg

Anmäl dig här!